Ulkomainonnan termit tutuksi

Ovatko ulkomainontaan liittyvä sanasto ja termit vieraita? Ei huolta, ohessa kaikki olennaisimmat lyhenteet ja termit selitettynä muutamalla lauseella. 

OTC

Opportunity to contact eli kontaktipotentiaali on Suomessa yleisimmin käytetty ulkomainonnan valuutta. Kertoo mainoskontaktit, eli ihmismäärän, joka medianäytön on mahdollista tavoittaa. OTC:n määrittämiseen käytetään useimmiten Väyläviraston dataa ja se esitetään pääasiassa viikkotasolla. Valuutassa otetaan huomioon mediapinnan näkösuunta sekä keskimääräinen ajoneuvossa oleva ihmismäärä.

CPT

Cost per thousand kertoo tuhannen kontaktin kustannuksen. CPT:n laskeaksesi tarvitset kampanjan kontaktipotentiaalin sekä hinnan.

Mainosspotti

Spotti kertoo kuinka pitkään yksi mainos näkyyy kerrallaan digitaalisessa mainoslaitteessa. Yhdessä mediapinnassa on yleensä yksi tai kaksi spottivaihtoehtoa kuten 5 ja 10 sekuntia. Pidempiä kuten 30 sekunnin spottipituuksia käytetään pääosin ulkomainospinnoissa, joissa on kovavauhtinen liikenne ja still-mainokset.

Mainoskierto

Mainoskierto eli looppi kertoo sekunteissa kuinka paljon mainoksia taulussa voi kerrallaan olla. Kierto voi olla esimerkiksi 120 sekuntia.

Share of voice

Kun suhteutat kiertoon mainosspottisi, voit laskea mikä on share of voice eli mainoksen prosentuaalinen osuus mainoskierrosta.

DOOH

Digital Out Of Home, eli suomeksi digitaalinen ulkomainonta. Käytetään myös muodossa OOH mikäli mediapinta ei ole digitaalinen.

Daypart

Ulkomainos voi näkyä vain osan päivästä daypart-toteutuksena, esimerkiksi aikavälillä klo 6-14.

Vuorokierto

Ulkomainoskampanjassa voit käyttää useampaa mainosaineistoa samalla mainosspotilla. Tällöin aineistot vuorottelevat mainoskierrossa ja mainosaika jakaantuu tasan mainosten kesken.

Resoluutio

Resoluutiolla tarkoitetaan ulkomainospinnan tai -aineiston tarkkuutta. Ilmoitetaan pikseleinä leveys x korkeus ja on olennainen tieto ulkomainosaineistoa suunniteltaessa. Mainosaineiston resoluutiosta voidaan käyttää myös termiä aineistokoko

Formaatti

Formaatti on monikäyttöinen sana, jolla viitataan useimmiten digitaalisen mediapinnan vaaka- tai pystymalliin. Formaatti voi tulla vastaan myös sanassa aineistoformaatti eli aineistomuoto, jolla viitataan mainosaineistoon muotoon kuten JPG still-toteutuksena tai MP4-videona.

Dynaaminen toteutus tai aineisto

Dynaamisella aineisto on toteutus, jossa hyödynnetään digitaalisen mediapinnan verkkoyhteyttä ja datalähdettä. Kyseessä voi olla esimerkiksi paikkatietoja, säätä tai datasyötettä hyödyntävä laskuri.

Jos jokin jäi mietityttämään, ota yhteyttä!