Tilausehdot

Tilausehdot - Medialiiga Oy

Mainosaineistot

Mainosaineistot tulee jättää viimeistään kolme arkipäivää ennen kampanjan alkua. Mainosaineistot toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen aineisto@medialiiga.fi.

Mainosaineiston tulee olla tienvarsimainontaan soveltuvaa ja noudattaa yleisesti tienvarsimainontaa koskevia määräyksiä. Asiakas vastaa siitä, ettei asiakkaan tai sen käyttämän mainostoimiston tilaama aineisto ole voimassa olevien lakien, muun markkinointisäännöstön, viranomaisten ja mainonnan itsesäätelyelinten määräysten tai hyvän tavan vastainen. Asiakas vastaa lisäksi siitä, että aineiston julkaiseminen voi tapahtua kenenkään tekijänoikeutta tai muuta materiaalioikeutta loukkaamatta. Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai Medialiiga Oy:lle. Medialiiga Oy ei ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista eduista.

Mainoksessa käytettävien tekstien ja kuvien värit ja muodot tulee valita siten, että tienkäyttäjän on helppo omaksua tienvarsimainoksen sisältö ajotapahtuman yhteydessä ja että tienkäyttäjä ei voi tulkita tienvarsimainosta viralliseksi liikennemerkiksi tai tienpitäjän asettamaksi tiedotustauluksi.

Asiakas vastaa aineistonsa tuottamisesta ja toimittamisesta täysimääräisesti ellei muuta ole sovittu.

Medialiiga Oy pidättää oikeuden olla julkaisematta asiakkaan aineistoa, mikäli se ei vastaa tilausehtojen ja mainosohjeistusten määrittelemiä ohjeita, ehtoja tai teknisiä vaatimuksia.

Mainossopimus

Sitova näkyvyyssopimus astuu voimaan tilausvahvistuksen kirjallisesta tai suullisesta vahvistuksesta. Sopimukseen sisältyy sovittu näkyvyys sovituissa näkyvyyskohteissa.

Medialiiga Oy ei vastaa näyttöjen huoltotaukojen, teknisten vikojen tai ilkivallan aiheuttamista katkoksista näkyvyydessä yksittäisillä mainospinnoilla. Mahdollinen tekninen vika korvataan erikseen sovittamalla ja tapauskohtaisesti.

Medialiiga Oy:llä on oikeus esitellä referenssinä asiakkaan toteutunutta kampanjaa omilla verkkosivuillaan ja muussa esittelymateriaalissa.

Toimitusehdot

Asiakas on itse vastuussa aineistojen toimitusviiveistä johtuneista kampanjoiden käynnistysviiveistä.

Laskutusehdot

Medialiiga Oy:llä on oikeus laskuttaa koko kampanjasumma kampanjan alkaessa tai erikseen sovitulla tavalla (esim. kuukausilaskutus). Maksuehtona 14 pvä netto ja maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

Peruutusehdot

Sopimus on sitova. Mahdolliset muutokset sisältöön on tehtävä aina kirjallisesti. Medialiiga pidättää oikeuden olla hyväksymättä muutoksia yksipuolisesti. Tilausvahvistuksen hyväksymisen jälkeen Medialiigalla on oikeus laskuttaa koko sopimussumma asiakkaalta. Kampanjan ajankohdan ja sijaintien muutokset tulee sopia erikseen osapuolten kesken.